İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR? KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI – KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kötü niyet tazminatı nedir? Kötü niyet tazminatı hangi şartlarda alınır?

İşverenin iş sözleşmesini fesih hakkını kötüye kullanmasını düzenleyen 4857 Sayılı Yasanın 17. maddesi “18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin,  fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.” hükmünü düzenlemektedir.

Kötü niyet tazminatına hak kazanılması için, işçinin iş güvencesi kapsamı dışında bir çalışan olması gerekmektedir. Örneğin; iş yerinin iş güvencesi hükümleri kapsamı dışında bir işyeri olması veya işçinin kıdemi 6 aydan az olması vb. nedenlerle işçinin işe iade talebi ile yasal yollara başvuramaması gerekmektedir.

Bunun dışında, işverence gerçekleştirilen her feshin, kötü niyete dayalı olduğunun kabulü mümkün değildir. Özellikle; işçinin işveren aleyhine Mahkemede tanıklık yapması, işvereni Çalışma Kurumuna şikayet etmesi, doğum yapması gibi nedenlerle iş akdinin sona erdirilmesi hallerinde kötü niyet tazminatı talep koşullarının oluştuğu kabul edilmektedir.

Kötü niyet tazminatı, ihbar tazminatının 3 katı tutarında olup, 4857 Sayılı Yasa döneminde, koşulları oluşmuş ise kötü niyet tazminatı ve ihbar tazminatına birlikte hükmedilmesine bir engel bulunmamaktadır.

İşçinin iş sözleşmesini kötüye kullanması da nadiren ortaya çıkabilen bir durumdur. Özellikle işçi tarafından zamansız fesih bildirimleri kötü niyetli sayılabilmektedir.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın