HMK’DA GİDER AVANSI VE GİDER AVANSI İADESİ TALEBİ

HMK’DA GİDER AVANSI 

Gider avansı ve Gider avansının iadesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun “Dava şartları” başlıklı 114. maddesinin “g” bendinde dava şartları arasında “Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması” dava için şart koşulmuştur.

Yine HMK’nın “Harç ve avans ödenmesi” başlıklı 120. maddesine göre davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan gider avansı tarifesinde belirlenecek tutarı dava açıldığı esnada mahkeme veznesine yatırmak mecburiyetindedir. Şayet avans yeterli gelmez ise mahkeme avansın tamamlanması için davacıya iki hafta kesin süre verir.

GİDER AVANSI İADESİ TALEBİ

Mahkeme yargılama sonunda kullanılmayan gider avansını ilgiliye iade eder. Bu husus HMK nın 333. maddesinde yer almaktadır. 333. maddenin gerekçesine göre artan avansın ilgilisine nasıl iade edileceği konusu, uygulamada yerleşmiş olan mali mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Uygulamada genellikle artan gider avansı ilgili tarafın UYAP sistemine kayıtlı banka hesap numarasına gönderilmektedir. Bazı mahkeme kalemlerinde ise talep sahibine belge verilmekte, verilen bu belge ile talep sahibi gider avansını mahkeme veznesinden elden alabilmektedir.

Mahkeme karar verirken yargılama giderleri ve avansın harcanmayan kısmının iadesini ve süresini hüküm kısmında göstermek zorundadır. (HMK m 297)

GİDER AVANSI VE GİDER AVANSI İADESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO              :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

AÇIKLAMALAR   :

Mahkemenizin yukarıda esası bildirilen dosyasında karar çıkmış olup karar kesinleşmiştir. İş bu sebeple dosyada kalan gider avansının UYAP a kayıtlı olan Vakıfbank TR…. IBAN numaralı hesaba yatırılmasını talep ederim.

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın