KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KİRA TESPİT DAVASI – KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tahliye davası dilekçe örneği ↓

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                               :

TC KİMLİK NO                    :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliyeye Karar Verilmesi İstemimizden İbarettir. (Tahliye davası)

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, dairesini on yılı aşkın süre önce davalıya kiralamıştır. Kiracı ile yapılan kira sözleşmesi yenilenmediği için süresiz kira sözleşmesine dönmüş ve on yılı aşkın süredir davalı müvekkilin dairesinde kiracı olarak ikamet etmektedir.

2-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesinde yer alan; Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.”

Düzenlemesi uyarınca müvekkilimiz davalı kiracıya gerek sözlü olarak gerekse yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmuş ancak davalı kendisine tebliğ edilen ihtara rağmen taşınmazı tahliye etmekten imtina etmiştir. Ayrıca müvekkile karşı hakaret etmiş ve “hem evden çıkmıyorum hem de kirayı arttırmıyorum” diyerek rest çekmiştir.

3-) Davalı kiracının taşınmazda 10 yıldan daha uzun süreli kiracı olduğu hususu ekte sunulan kira kontratı ve tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile de açıklığa kavuşacaktır.

4-) Açıklanan sebeplerden dolayı, müvekkilimiz ile davalı arasında imzalanan kira sözleşmesinin feshine ve davalının tahliyesine karar verilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 347, 348, 6100 S. K. m. 6, 10, Geç. m. 2

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Kira sözleşmesi

2-) İhtarname

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri  konuları gösterir tanık listesi.                           

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin feshine, davalının müvekkile ait konuttan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın