GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebinin reddi

Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi dilekçe örneği

…İL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

İTİRAZ EDEN            : BARIŞ AYGÜN

T.C.No                      :

ADRES                      : …..

KONU                       : Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi hk.

AÇIKLAMA               :

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Rehber Özel Güvenlik Eğitim Kurumundan kurs alıp sınavı geçip sertifika aldıktan sonra 15/05/2018 tarihinde 2018/768 sayılı dilekçe ile Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebi ile özel güvenlik şube müdürlüğüne başvuruda bulundum.

Yapmış olduğum başvuru sonucunda hakkımda yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında güvenlik soruşturması “olumsuz” olarak değerlendirilmiş ve güvenlik görevlisi çalışma iznim ve kimlik kartım iptal edilerek RED kaydı girilmiştir.

Red işlemine gerekçe olarak Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. ve 11. maddelerinde belirtilen “güvenlik soruşturması olumlu olmak” ibaresi gösterilmiştir.

Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir;

Madde 10

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

  1. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
  2. 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  3. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

İlgili maddenin d fıkrasının 1, 2 ve 3. bentlerinde hangi tür suçların özel güvenlik sertifikası almaya engel olacağı tek tek sayılmıştır. Hakkımda alkollü araç kullanmaktan 30 gün karşılığı 500 TL para cezasına çevrilmiş ve HAGB kararı verilmiş karar bulunmaktadır. Bu karar sabıka kaydıma ve hata arşiv kaydına dahi girmemiştir. Bu şuç kanunda sayılan şuçlardan hiçbirisine girmemekle birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği için hakkımda verilmiş bir hüküm bulunmamaktadır.

SONUÇ         : Açıkladığım sebeplerden dolayı yapmış olduğum başvuru sonucunda güvenlik görevlisi çalışma iznim ve kimlik kartım iptal edilerek RED kaydı girilmesi işleminin iptal edilmesini talep ederim. Cevabınızın yukarıda vermiş olduğum adresime tebliğ edilmesini, 60 günlük süre içinde cevap verilmemesi ya da red cevabı verilmesi durumunda idare mahkemesinde işlemin iptali davası açacağımı tarafınıza bildiririm.

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebinin reddi

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebinin reddi

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebinin reddi

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

One Response

Yorum Yazın