İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK – HANGİ MADDELER DEĞİŞTİ?

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN15/03/2018 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. (icra ve iflas kanununda değişiklik)

KANUN METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

icra ve iflas kanununda değişiklik

(İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?)

 

HANGİ MADDELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

1-) Gayrimenkullerin satışı başlığı altında Mükellefiyetlerin Listesi başlıklı 128. maddeye fıkra eklenmiştir.

2-) Doğrudan Doğruya İflas Halleri – Evvelce Takibe Hacet KalmaksızınAlacaklının talebi başlıklı 177. maddenin birinci fıkrasının 3. bendinde yer alan 301 inci ibaresi 308 inci şeklinde değiştirilmiştir.

3-) Doğrudan Doğruya İflas Halleri başlığı altında Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi başlıklı 179. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

4-) Borçlunun Malları Hakkında İflasın Neticeleri başlığı altında Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler başlıklı 185. maddenin 4. fıkrası değiştirilmiştir.

5-) Alacaklıların Hakları Üzerine İflasın Tesirleri başlığı altında Adi ve Rehinli Alacakların Sırası başlıklı 206. maddenin 1. fıkrası değiştirilmiştir.

6-) İflasın Tasfiyesi – Masanın Teşkili başlığı altında Defter Tanzimi başlıklı 208. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

7-) İflasın Tasfiyesi – Masanın Teşkili başlığı altında Teminat tedbirleri başlıklı 210. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

8-) Masanın İdaresi başlığı altında Toplanmada verilen kararlar başlıklı 224. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

9-) Masanın İdaresi başlığı altında İflas idaresinin vazife ve mesuliyeti başlıklı 227. maddesinin birinci fıkrasına cümle eklenmiştir.

10-) Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini başlığı altında Alacaklılar Sıra Cetvelinin Müddet ve Şekli başlıklı 232. maddesi değiştirilmiştir.

11-) Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini başlığı altında Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri başlıklı 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “297 nci maddenin son fıkrasına” ibaresi “302 nci maddenin altıncı fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

12-) Masanın tasfiyesi başlığı altında Malların Paraya Çevrilmesi Usulü başlıklı 241 inci maddesine fıkra eklenmiştir.

DEĞİŞEN MADDELER

13-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Kankordato talebi başlıklı 285. maddesi değiştirilmiştir.

14-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordato Talebinin Nazara alınmasının Şartları başlıklı 286. maddesi değiştirilmiştir.

15-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Mühlet başlıklı 287. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

16-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Mühletin İlanı başlıklı 288 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

17-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları başlıklı 289 uncu maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

18-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları başlıklı 290 ıncı maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

19-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri başlıklı 291 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

.

20-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Alacaklıları Davet ve Alacakların Bildirilmesi başlıklı 292 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

21-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Alacaklılar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti başlıklı 293 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

22-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Alacaklıların Toplanması başlıklı 294 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

23-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Müşterek Borçlulara Karşı Haklar başlıklı 295 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

24-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi başlıklı 296 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

25-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Kabulü İçin Lazımgelen Ekseriyet başlıklı 297 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

26-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun tasdiki başlıklı 298 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

27-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Kanun Yollarına Başvurma başlıklı 299 uncu maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

.

28-) Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Tasdikin İlanı başlıklı 300 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

29-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz başlıklı 301 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

30-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında İtirazlı Alacaklar Hakkında Dava başlıklı 302 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

31-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Hükümleri başlıklı 303 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

32-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Neticelenmiyen Takipler Üzerine Tesiri başlıklı 304 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

33-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Nizalı Alacaklılara Ait Paralar başlıklı 305 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

34-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordato Haricinde Yapılan Vaitler başlıklı 306 ncı maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

35-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Alacaklılardan Birinin Müracatiyle Onun Hakkında Feshi başlıklı 307 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

EKLENENLER

36-) Konkordato ile Sermaye Şirrketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması – Adi Konkordato başlığı altında Konkordatonun Tamamen Feshi başlıklı 308 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 308 inci maddesinden sonra gelmek üzere 308/a ila 308/g maddeleri eklenmiştir.

37-) Kanunun Onikinci Babına Birinci Bölümden sonra gelmek üzere “II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI” başlığıyla İkinci Bölüm ve 308/h maddesi eklenmiştir.

38-) İflastan sonra Konkordato başlığı altında Şartları ve Hükümleri başlıklı 309 uncu maddesi değiştirilmiştir.

39-) Malvarlığının Terki Sureti İle Konkordato başlığı altında Genel Olarak başlıklı 309/a maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “icra” ibaresi “asliye ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

40-) Malvarlığının Terki Sureti İle Konkordato başlığı altında Zorunlu İçeriği başlıklı 309/b maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi değiştirilmiştir.

41-) Malvarlığının Terki Sureti İle Konkordato başlığı altında Taşınır Rehinleri başlıklı 309/g maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “336/a” ibaresi “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 289 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.

42-) Malvarlığının Terki Sureti İle Konkordato başlığı altında Hukuki İşlemlerin İptali başlıklı 309/k maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

43-) Malvarlığının Terki Sureti İle Konkordato başlığı altında Uygulanacak Ortak Hükümler başlıklı 309/L maddesinin birinci fıkrasında yer alan “308 inci maddeler” ibaresi “308/g maddeleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

44-) Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması başlığı altında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi başlıklı 309/s maddesinin birinci fıkrasında yer alan “307 nci madde ile 308 inci maddenin” ibaresi “308/e maddesi ile 308/f maddesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

45-) Geçici 14. madde eklenmiştir.

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın