Yargıtay

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Yargıtay, Kanun’la gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıtay’ın görevleri ise şunlardır:

Hukuk mahkemelerinde verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,

Yargıtay başkan ve üyeleri ile Yargıtay Başsavcısı ve vekili ile özel kanunlarda gösterilen kimseler aleyhine açılacak davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,

Hem hukuk hem ceza işleri kapsamında içtihat uyuşmazlıklarını gidermek,

Kanunla verilen diğer işleri görmek.