Basit İkrar

Basti İkrar ; Karşı tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu kayıtsız şartsız bildirmeye basit ikrar denir. Örneğin; davacının davalıya 5.000 TL ödünç verdiğini iddia etmesi üzerine de davalı söz konusu meblağı ödünç olarak aldığını bildirmesidir.

Basit ikrar bölünemez, bu nedenle ispat yükü davacıdadır. Sadece ödünç para verme vakıası çekişmeli olmaktan çıkmıştır.

Basti İkrar

Basti İkrar