Asliye Hukuk Mahkemeleri

Asliye Hukuk Mahkemeleri

Hukuk yargısı alanında genel görevli ilk derece mahkemeleri arasında yer alır. Asliye hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile ilçelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca kurulur.

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür. Sulh hukuk mahkemesi ile özel mahkemelerin görevlerine giren işler dışında kalan tüm davalar ve işler asliye hukuk mahkemelerince görülür.

Asliye hukuk mahkemeleri hukuk yargısında asıl görevli bir mahkeme olduğundan, özel mahkeme kurulmamış olan yerdeki özel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere o yerdeki asliye hukuk mahkemesi, özel mahkeme sıfatıyla bakar ve karar verir; bakmış olduğu davaya, o özel mahkemenin usullerini uygular.

Asliye hukuk mahkemelerinde kural olarak yazılı yargılama usulü uygulanır.