Aile Mahkemeleri

Aile Mahkemeleri

Aile mahkemeleri, 4787 sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun” ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü ve Adalet Bakanlığı’nın onayı ile her ilde ve merkez nüfusu 100.000’in üzerindeki her ilçede kurulmuştur.

Aile mahkemeleri, tek hâkimli ve asliye hukuk mahkemesi derecesinde kurulmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmında düzenlenen nişanlama, evlenme, boşanma ve mal rejimleriyle ilgili uyuşmazlıklar; ikinci kısmında düzenlenen soy bağına ilişkin uyuşmazlıklar (babalık davası, tanıma, evlat edinme) ile aile ile ilgili uyuşmazlıklara (nafaka, aile malları) bakmakla görevlidir. Bununla beraber aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi ve özel kanunlarla verilen diğer işlere de bakmakla görevlidir.

Ancak vesayet makamı sulh hukuk mahkemesidir.

Aile mahkemelerine atanacak hâkimler için belirli özellikler aranır. Bununla beraber aile mahkemelerinde, diğer mahkemelerden farklı olarak pedagog, psikolog, psikiyatr, sosyal çalışmacı gibi kadrolu görevliler yer alır.

Bu mahkemelerde kural olarak yazılı yargılama usulü uygulanır. Ancak nafaka ve velayette basit yargılama usulü uygulanır.

Temyiz süresi tebliğden itibaren on beş gündür.