Adli yargı

Adli yargı

Genel olarak hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetleri ile ceza kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller hakkında devletin cezalandırma yetkisini kullanması ile ilgili yargısal faaliyettir. Bu yargı çeşidindeki en yüksek mahkeme ise Yargıtay’dır.

Bir idari işlem veya eylem ile ilgili olmasına rağmen özel hukuk kişilerine açılan karşı davalar adliye mahkemelerinde görülür. İdari davalar, adliye mahkemelerinde karşı dava olarak açılamaz.

Adli yargı, ceza yargısı ve medeni yargı olmak üzere ikiye ayrılır.