Term Category: HUKUK TERİMLERİ

Davanın İhbarı

Davanın İhbarıDavanın İhbarı İhbar ve şartları Taraflardan biri dava... More İhbar ve şartları Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu …

Delil başlangıcı

Delil başlangıcıDelil başlangıcı Senetle ispat zorunluluğu bulunan halle... More Senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde delil başlangıcıDelil başlangıcı Senetle ispat zorunluluğu bulunan halle... More bulunursa tanık dinlenebilir. Delil başlangıcıDelil başlangıcı Senetle ispat zorunluluğu bulunan halle... More, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren …

DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ

DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜDERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ Anayasanın 33. maddesine göre,... Anayasanın 33. maddesine göre, herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma özgürlüğüDERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ Anayasanın 33. maddesine göre,...; – Milli …

Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü

Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğüDürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü; Ta... More; Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdürler. Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğüDürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü; Ta... More Dürüst davranma ve doğruyu söyleme …

Eda davası

Eda davasıEda davası Eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir... More Eda davasıEda davası Eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir... More yoluyla mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilir. Eda davasıEda davası Eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir... More Eda davasıEda davası Eda davası yoluyla …

Feri müdahale

Feri müdahaleFeri müdahale ; Üçüncü kişi, davayı kazanmasında huk... More ; Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir. Feri müdahaleFeri müdahale ; Üçüncü kişi, davayı kazanmasında huk... More talebi ve incelenmesi Müdahale talebinde …

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk MahkemeleriFikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri Genel olarak Fikir... More Genel olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan davalarda görevlidir. Bununla beraber Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların dışında, patent ve faydalı model taklitleriyle ilgili davalara, tasarım taklitleriyle ilgili davalara, …

Genel mahkemeler

Genel mahkemelerGenel mahkemeler Genel mahkemeler, asliye hukuk, asliye tica... More Genel mahkemelerGenel mahkemeler Genel mahkemeler, asliye hukuk, asliye tica... More, asliye hukuk, asliye ticaret ve sulh hukuk mahkemeleridir. Bu mahkemeler, özel mahkemelerin görevleri dışında kalan uyuşmazlıklara bakmakla görevlidirler. Bununla beraber, özel mahkemelerin kurulamadığı yerlerde aynı zamanda özel mahkeme sıfatıyla da …

GERÇEK OLMAYAN BOŞLUK

Gerçek olmayan boşlukGerçek olmayan boşluk : Kanun hükmü olup da, o hükmün ... More : Kanun hükmü olup da, o hükmün tatmin edici olmaması hâlinde, gerçek olmayan boşluktan söz edilir. Bu durumda o kanun hükmü uygulanmaz. Örneğin, Şapka Kanunu, Men’i İsrafat Kanunu. Bu kanunlar bir anlamda tepki kanunlarıdır. Şapka Kanunu …

Hakimin davayı aydınlatma ödevi

Hakimin davayı aydınlatma ödeviHakimin davayı aydınlatma ödevi; Hakim, uyuşmazlığın ... More; Hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir. Hakimin davayı aydınlatma ödeviHakimin davayı aydınlatma ödevi; Hakim, uyuşmazlığın ... More Hakimin davayı aydınlatma ödeviHakimin …