YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU – NÜFUZ TİCARETİ

NÜFUZ TİCARETİ

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu yani “Nüfuz ticareti” 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 255. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

Bir kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan (sözü geçtiği) bahisle, haksız bir işin yapılması amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan ya da aracılar ile, kendisine ya da başkasına yarar sağlayan kişiye, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası verilir. Kişinin kamu görevlisi olması durumunda, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında ya da gördürüleceği beklentisi ile yarar sağlayan kişiye ise, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Menfaat sağlanması konusunda anlaşmaya varılması durumunda dahi, suç tamamlanmış gibi ceza verilir.

Haksız bir işin gördürülmesi amacıyla bu doğrultuda menfaat talebinde bulunulması ancak bunun kabul edilmemesi veya menfaat teklif ya da vaadinde bulunulması ancak bunun kabul edilmemesi durumlarında, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Bu suça aracılık yapan kişi, müşterek fail olarak, birinci fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırılır.

Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı yoldan kendisine yarar sağlanan 3. gerçek kişi ya da tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkradaki gibi cezalandırılır.

YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU – SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

Esas:  2012/5-1270

Karar: 2013/248

Karar Tarihi: 21.05.2013

YETKİLİ OLMADIĞI İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU – HABERLEŞME HÜRRİYETİ VE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ – EYLEMDEN AZMETTİREN SIFATIYLA SUÇA İŞTİRAKTEN SORUMLU TUTULMASI VE KATILANIN İSTENİLEN PARAYI SANIKLARA VERMEMESİ NEDENİYLE EYLEMİN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDIĞI

KARARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas:  2012/2456

Karar: 2012/2206

Karar Tarihi: 19.03.2012

YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU – VERGİ DAİRESİNDE EVRAK KAYIT BÖLÜMÜNDE GÖREVLİ OLAN SANIK – SANIK HAKKINDA BENZER ŞİKAYETLER VARSA SORUŞTURMA VE DAVA DOSYALARININ DELİL OLARAK DOSYA ARASINA KONULUP DEĞERLENDİRME YAPILARAK KARAR VERİLMESİ

KARARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın