UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre

Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde imal eden, ithal eden ya da ihraç eden kişiye;,

– 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve

– 20.000 güne kadar adli para cezası verilir. (Ağır Ceza Mah.)

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde;

– Ülke içinde satan,

– Satışa arz eden,

– Başkalarına veren,

– Sevk eden,

– Nakleden,

– Depolayan,

– Satın alan,

– Kabul eden,

– Bulunduran kişi,

10 yıldan az olmamak kaydı ile hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (Ağır Ceza Mah.)

Ancak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde verilen ya da satılan kişinin çocuk olması durumunda veren ya da satan kişiye verilecek olan hapis cezası 15 yıldan az olamaz.

188. maddenin 4. Fıkrasında suçun daha çok cezayı gerektiren halleri sayılmıştır. Bu fıkraya göre;

Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve bunların türevleri olması ya da bazmorfin olması durumunda,

Yukarıda sayılan fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ve bunların çevre duvarı, tel örgü ya da benzeri engel ya da işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi ya da umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda,

Verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yukarıdaki sayılan suçların, 3 ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Suç işlemek amacı ile teşkil edilmiş bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda ise verilecek ceza bir kat artırılır.

Üretilmesi resmi makamların iznine ya da satışı yetkili doktorun düzenleyeceği reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi gösteren her türlü madde bakımından da aynı hükümler hükümleri uygulanır. Ancak bu maddelerin kullanılmasından dolayı işlenen suçlarda verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Uyuşturucu etkisi olmamakla birlikte, uyuşturucu üretiminde kullanılan ve ithal ya da üretimi resmi makamların iznine tabi olan maddeyi;

– Ülkeye ithal eden,

– İmal eden,

– Satan,

– Satın alan,

– Sevk eden,

– Nakleden,

– Depolayan ya da

– İhraç eden kişi,

8 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mah.)

5237 Sayılı Kanunun 188. maddesinde tanımlanan bu suçların

– Doktor,

– Diş hekimi

– Eczacı,

– Kimyager,

– Veteriner,

– Sağlık memuru,

– Laborant,

– Ebe,

– Hemşire,

– Diş teknisyeni,

– Hastabakıcı,

– Sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla ya da ecza ticareti ile ilgilenen kişi tarafından işlenmesi durumunda;

verilecek ceza yarı oranında artırılır.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU

5237 Sayılı ürk Ceza Kanunu’nun 190. maddesinde Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacı ile;

1-) Özel yer, donanım ya da malzeme temin eden,

2-) Kullanan kişilerin yakalanmalarını zorlaştıracak tedbirler alan,

3-) Kullanma yöntemleri hakkında başkaların bilgilendiren,

Kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mah.)

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını aleni şekilde özendiren ya da bu nitelikte yayın yapan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mah.)

Burada tanımı yapılan suçların

– Doktor,

– Diş hekimi

– Eczacı,

– Kimyager,

– Veteriner,

– Sağlık memuru,

– Laborant,

– Ebe,

– Hemşire,

– Diş teknisyeni,

– Hastabakıcı,

– Sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla ya da ecza ticareti ile ilgilenen kişi tarafından işlenmesi durumunda;

verilecek ceza yarı oranında artırılır.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

Uyuşturucu madde ticareti

Uyuşturucu madde ticareti

Uyuşturucu madde ticareti

Yorum Yazın