UYUŞTURUCU KULLANMAK, SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK

UYUŞTURUCU KULLANMAK, SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI

Uyuşturucu kullanmak

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

– Kullanmak amacı ile uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alan,

– Kabul eden

– Bulunduran

– Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan kişi,

2 yıldan 5yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mah.)

Bu fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü ya da benzeri engel ya da işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi ya da umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu suç nedeni ile başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmaması ya da yasakları ihlal etmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme müddeti içinde şüpheli hakkında en az 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre savcının kararı ile 3 er aylık süreler ile en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, lüzum görülmesi durumunda denetimli serbestlik süresi içerisinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kişinin, erteleme süresi içerisinde;

  1.  Yükümlülüklere ya da uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmaması ve bunda ısrar etmesi,
  2. Tekrardan kullanmak için uyuşturucu satın alması, kabul etmesi ya da bulundurması,
  3. Uyuşturucu kullanması,

durumunda hakkında kamu davası açılır.

Erteleme süresi içimde kişinin kullanmak amacı ile yeniden uyuşturucu satın alması, kabul etmesi ya da bulundurması veya uyuşturucu kullanması, yükümlülüğü ihlal sebebi sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma yapılmaz.

Denetimin ihlal edilmesi sonucu kamu davasının açılmasından sonra, bu suçun tekrar işlendiği iddiası ile açılan soruşturmalarda kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilemez.

Şüpheli erteleme süresi içinde denetimde kendisinde yüklenen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Bu Kanunda sayılan uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçlarından dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Uyuşturucu kullanmak

Uyuşturucu kullanmak

Yorum Yazın