RÜŞVET SUÇU – RÜŞVET SUÇUNUN CEZASI VE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

RÜŞVET SUÇU – RÜŞVET SUÇUNUN CEZASI

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Rüşvet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

* Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması ya da yapmaması için, doğrudan ya da araya aracı koyarak, bir kamu görevlisine ya da göstereceği bir başka şahsa menfaat sağlayan kişiye, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir.

* Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması ya da yapmaması için, doğrudan ya da aracı ile kendisine ya da göstereceği bir başka şahsa menfaat sağlayan kamu görevlisi de 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

* Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması durumunda, suç tamamlanmış gibi ceza verilir.

* Kamu görevlisinin rüşvet talep etmesi ancak karşı taraftaki kişi tarafından kabul edilmemesi veya kişinin kamu görevlisine menfaat temin edeceği konusunda teklifte ya da vaatte bulunması ancak bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi durumlarında fail hakkında, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

* Rüşvet teklifinin ya da talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması ya da rüşvetin temini konularında aracılık eden kişi; kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

* Rüşvet anlaşmasında dolaylı yoldan kendisine menfaat sağlanan 3. kişi ya da tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

* Rüşvet alan ya da rüşvet talebinde bulunan veya rüşvet konusunda anlaşmaya varan kişinin;

– Yargı görevi yapan,

– Hakem,

– Bilirkişi,

– Noter

– Yeminli mali müşavir

olması durumunda, verilecek ceza üçte birden (1/3) yarısına kadar artırılır.

Rüşvet suçuna ilişkin hükümler;

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kamu kurum ya da kuruluşlarının veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştiraki ile kurulmuş şirketler,

– Kamu kurum ya da kuruluşlarının veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar,

–  Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler,

– Kooperatifler,

– Halka açık anonim şirketler,

adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması ya da yapılmaması amacıyla doğrudan ya da aracı ile, menfaat temin edilmesi, teklif ya da vaat edilmesi; bu kişilerce talep ya da kabul edilmesi; bu kişilere aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısı ile bir başka kişiye menfaat temin edilmesi durumunda da uygulanır.

Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat temin edilen tüzel kişiler hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ETKİN PİŞMANLIK

Rüşvet alan kişi, durum resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim eder ise, hakkında rüşvet suçundan dolayı ceza verilmez.

Rüşvet almak konusunda başkası ile anlaşan kamu görevlisinin durum resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi durumunda da hakkında bu suçtan dolayı ceza verilmez.

Rüşvet veren ya da bu konuda kamu görevlisiyle anlaşma yapan kişinin, durum resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumu yetkili makamlara haber vermesi durumunda, bu kişi hakkında rüşvet suçundan dolayı ceza verilmez.

Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişiler, bu durum resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce, pişmanlık duyup durumdan yetkili makamları haberdar eder ise haklarında bu suçtan dolayı ceza verilmez.

Etkin pişmanlık ile ilgili TCK’nın 254. maddesi, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişiler hakkında uygulanmaz.

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas:  2014/4682

Karar: 2016/5790

Karar Tarihi: 02.06.2016

RÜŞVET SUÇU – SANIĞIN GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET ETMESİ İÇİN KİME HANGİ İŞ VE İŞLEMİ NEDENİYLE NE KADAR PARA VERİLDİĞİ DENETİME İMKAN VERECEK BİÇİMDE GEREKÇELERİYLE GÖSTERİLEREK TAKDİRİ GEREĞİ – RÜŞVET SUÇUNA KONU PARANIN KAMU GÖREVLİSİ KİŞİYE GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI OLAN BİR İŞİ YAPMASI İÇİN VERİLİP VERİLMEDİĞİ HUSUSUNUN BELİRLENMESİ – EKSİK SORUŞTURMA

KARARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas:  2014/5795

Karar: 2014/8187

Karar Tarihi: 11.09.2014

RÜŞVET SUÇU – TEŞEBBÜS NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASI – SUÇ İŞLEME HUSUSUNDAKİ ISRARLI KASTININ YOĞUNLUĞU – MEYDANA GELEN ZARAR VE TEHLİKENİN AĞIRLIĞI – YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE VERİLEN CEZANIN ASGARİ ORANDA İNDİRİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

KARARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın