RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Resmi belgede sahtecilik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

Resmi bir belgeyi;

– Sahte olarak düzenleyen,

– Gerçek bir resmi belge üzerinde başkalarını aldatacak şekilde değişiklik yapan ya da,

– Sahte resmi belgeyi kullanan kişi,

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mahk.)

Kamu görevlisi açısından ise resmi belgede sahtecilik suçu maddenin ikinci fıkrasında şöyle düzenlenmiştir. Bir kamu görevlisinin;

– Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi,

– Gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmesi,

– Gerçeğe aykırı şekilde belge düzenlemesi ya da

– Sahte resmi belgeyi kullanması durumunda

Bu kamu görevlisine 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir. (Ağır Ceza Mahk.)

Resmi belgenin, kanun gereği sahteliği anlaşılıncaya kadar geçerli olan belge hükmünde olması durumunda, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

Gerçek bir resmi belgeyi

– Bozan,

– Yok eden ya da

– Gizleyen

Kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi durumuda, verilecek olan ceza yarısı oranında artırılır. (Asliye Ceza Mahk.)

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

Resmi belge düzenleme yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mahk.)

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın