RESMİ BELGE HÜKMÜNDE OLAN BELGELER

Resmi belge hükmündeki belgeler

Özel belgede sahtecilik suçu kapsamında bir takım belgeler resmi belge hükmünde sayılmıştır. Hangi belgelerin resmi belge hükmünde sayılacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre;

Özel belgede sahtecilik suçunun konusu:

1-) Emre ya da hamiline yazılı kambiyo senedi

2-) Emtiayı temsil eden belge

3-) Hisse senedi

4-) Tahvil ya da vasiyetname

İse bu durumda sanık resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanır.

Gerçeğe aykırı belge düzenleyen kişi;

1-) Hekim

2-) Diş hekimi

3-) Eczacı

4-) Hemşire ya da diğer sağlık mesleği mensubu

İse bu kişiye,  3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. ile

Düzenlenmiş olan sahte belgenin kişiye haksız bir yarar sağlaması veya kamunun ya da kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması durumunda, resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 211. maddesine göre bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispat edilmesi ya da gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik yapılması durumunda, verilecek cezada yarı oranında indirim yapılır.

Resmi ya da özel, sahte bir belgenin bir başka suçun işlenmesi esnasında kullanılması durumunda, hem sahtecilik suçundan hem de ilgili suçtan ayrı ayrı ceza verilir.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın