EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

El koyma kararı ve el koyma kararına itiraz dilekçe örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                          :

EL KONULAN ARACIN

İADESİNİ TALEP EDEN        :

VEKİLİ                                   :

KONU                                   : El koyma kararının kaldırılması ve el konulan aracın iadesi istemidir. (El koyma kararına itiraz)

AÇIKLAMALAR             :

Müvekkil …’a ait … plaka numaralı araca … Sulh Ceza Mahkemesinin … d. iş sayılı kararı ile el konulmuştur. Aşağıda açıklamış olduğumuz gerekçeler ile müvekkile ait el konulmuş olan araca ilişkin el konulma kararının kaldırılarak aracın tarafımıza teslim edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim bu aracı arkadaşı olan şüpheli …’a geçici olarak vermiştir. Dosya incelendiğinde şüpheli …’ın söz konusu aracı …’tan bilgisi dışında aldığı ve başka bir şehirde sanayide aracın altına gizli bölme yaptırdığını ifade etmiştir.

Müvekkil mağdur durumdadır

2-) Müvekkilin söz konusu dosya ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Anılı araca el konulmuş olması hali karşısında müvekkil mağdur durumdadır. Zira müvekkilim söz konusu aracı kendi işlerinde kullanmaktadır. Ayrıca soruşturma ve kovuşturmanın ilerleyen safhalarında aracın üzerinde bir inceleme yapılması söz konusu değildir.

3-) Suçta kullanıldığı iddia edilen … plakalı aracın trafikte kaydı bulunmaktadır ve gerek hazırlık tahkikatı ve gerekse de kovuşturma safhalarında aracın üzerinde herhangi bir delil tespitinin yapılması gerekmemektedir.

4-) Ayrıca CMK’nın 128/4 maddesinde kara taşıtlarının kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek sureti ile el koyma işleminin icra edileceği hükmü düzenlenmektedir. Yine CMK’nın 132/5 maddesinde el konulan eşyanın muhafaza edilmek üzere şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebileceği hükmü bulunmaktadır. CMK’nın 131. maddesinde ise Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir hükmü bulunmaktadır.

Aracın muhafaza altında bulundurulmasının kamu adına bir yararı bulunmamaktadır

5-) Dolayısıyla belirtmiş olduğumuz yasanın bu açık hükümleri karşısında söz konusu aracın muhafaza altında bulundurulmasının kamu adına bir yararı bulunmamaktadır.

6-) El konulmuş olan aracın yargılamaya konu suçta delil olarak kullanılması söz konusu değildir. Aracın tarafımıza teslim edilmesi halinde de istendiği anda teslim edilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aracın üzerinde yargılamayı aydınlatacak bir delil de mevcut değildir.

7-) Sayın mahkemenin el konulma kararını kaldırarak aracı müvekkile iade etmesinde müvekkilin güncel ve korunmaya değer hukuki yararı vardır.

8-) CMK’nın 132/5. maddesinde; “El konulan eşya, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.” Hükmü yer almaktadır.

İSTEM SONUCU                : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler ile el konulmuş olan müvekkile ait … Plakalı aracın el konulması kararının kaldırılarak; anılı aracın CMK 131 uyarınca aslen veya CMK m.123/5 uyarınca yediemin olarak veya yine aynı madde uyarınca mahkemenizce uygun görülecek bir teminat karşılığında, tarafımıza teslimine karar verilmesini arz ederim. …

Talep Eden Vekili

El koyma kararına itiraz

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın