Kategori: ÖRNEK DİLEKÇELER

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ

TUTUKLAMAYA İTİRAZ  Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği  Tutuklama kararına itiraz ile ilgili diğer dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz. HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT NASIL ALINIR?  DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! … SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE … SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SORGU NO              : İTİRAZ EDEN SANIK                      : …

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT Trafik kazası nedeniyle tazminat davası  ÖNEMLİ NOT: Trafik kazası nedeniyle sigorta şirketlerine karşı açılan tazminat, değer kaybı ve diğer davalarda sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu sebeple dava açmadan önce sigorta şirketi ile iletişime geçerek e posta yoluyla zararınızın giderilmesi talebinde bulunmanızı tavsiye ederiz.  DİLEKÇE YAZDIRMAK …

YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ESASA İLİŞKİN BİLGİLER Yedieminlik Görevini Suistimal Muhafaza görevini kötüye kullanmak Kendisine muhafaza etmesi amacıyla teslim edilmiş rehinli ya da hacizli bir mal üzerinde teslim edilme amacı dışında kullanan (tasarrufta bulunan) kişiye üç yıldan iki yıla kadar hapis cezası ve 3000 güne kadar adli para cezası verilir. Eğer kişi kendisine teslim …

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SIRA CETVELİNE İTİRAZ REHİN ALACAKLISININ ÖNCELİKLİ OLMASI  Sıra cetveline itiraz dilekçe örneği  NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO   : … İcra İflas Dairesi …İflas Esas DAVACI                  : VEKİLİ                    : DAVALI                  : KONU                     : … …

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ – AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN ZARAR

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ – AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN ZARAR AYIPLI MAL – TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI KONULU YAZIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIM SATIM İŞİ YAPANLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! … NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   : KONU        …

MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ – MÜŞTEREK İMZA YETKİSİ – TEMİNAT SENEDİ

MENFİ TESPİT DAVASI MÜŞTEREK İMZA YETKİSİ TEMİNAT SENEDİ  Menfi tespit davasıTespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ... More dilekçe örneği  NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACILAR                      : VEKİLİ                               : DAVALI                            : HARCA ESAS DEĞER       : …

AYIPLI MAL BEDELİNİN İADESİ – ALIŞVERİŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ – HAKEM HEYETİ

HASARLI CEP TELEFONU BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU  TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU – AYIPLI MAL – SEÇİMLİK HAK KONULU YAZIYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Hasarlı Cep Telefonu Bedelinin İadesi Talebi  DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! …  KAYMAKAMLIĞINA (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) Şikayet Eden (Davacı)              …

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİ İLE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ – MAHKEME KARARI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ÖNEMLİ NOT: Kamulaştırmasız el atma sebebi ile tazminat ve ecrimisil davalarında dava açmadan önce ilgili kuruma başvuru yapılması gerekip gerekmediği konusunda Yargıtay’ın farklı kararları vardır. Ancak mahkemeler genellikle dava açmadan önce kuruma başvurulması gerektiği kanaatini taşımaktadır. Bu sebeple dava açmadan önce kamulaştırmasız et atma işlemi yapmış olan …

BAĞIŞLAMANIN İPTALİ DAVASI – BAĞIŞLAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BAĞIŞLAMA YOLU İLE TAPUDA YAPILAN DEVİR İŞLEMİNİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ Bağışlamanın iptali dilekçe örneği TEDBİR TALEPLİDİR NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   : KONU                        : Bağışlama yolu ile tapuda yapılan devir  işleminin iptali istemidir. (Bağışlamanın iptali davası) AÇIKLAMALAR   : 1-) Müvekkilimiz …’in Oğlu … ile …

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ESASA İLİŞKİN BİLGİLER Süre tutum dilekçesi; Temyiz; İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Temyiz talebi, hükmün mahkeme tarafından açıklanmasından itibaren 15 gün içinde hükmü veren mahkemeye dilekçe ile ya da zabıt katibine bir beyanda bulunarak yapılır; bu beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Ancak uygulamada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile …