Kategori: ÖRNEK DİLEKÇELER

TAKİBİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TAKİBİN İPTALİ DAVASI Takibin iptali davası nasıl açılır? Takibin iptali davası dilekçe örnekleri. DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Dilekçe Örneği 1     İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI        : VEKİLİ          : DAVALI         : VEKİLİ          : KONU             : Takibin iptaline karar verilmesi talebimiz hk. AÇIKLAMALAR                  : 1-) Davalı …

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

  İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği 1 itirazın iptali davası DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE         DAVACI                    : İsim  (T.C. No:) adres VEKİLİ                      : DAVALI                    : (T.C. No:) …

VELAYET DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

VELAYET DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Velayet davası nasıl açılır? DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ. DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada …

HAKARET SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hakaret suçu Burada hakaret suçuna ilişkin şikayet dilekçesi örneği paylaşıyoruz. USULE DAİR BİLGİLER; Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. …

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ – CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Cumhurbaşkanına hakaret Burada daha bakmış olduğum bir davada mahkemeye sunmuş olduğum bir savunma dilekçesini paylaşıyorum. Somut olayda sanık İnternet sitesinde Cumhurbaşkanı ile ilgili yayınlanan bir haberin altına yaptığı yorumdan dolayı yargılandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK’nın 299. maddesinde düzenlenmiştir ve bir yıl ile 4 yıl arası cezası vardır. Yargılama sonunda sanık …

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DAVA AÇILMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Çekişmeli boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir Görevli mahkeme, aile mahkemesidir Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Boşanma veya ayrılık davası …

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ  VELAYET: 1-) Müşterek çocuk … velayeti annesi … da kalacaktır. 2-) Eşlerden … ortak çocuğun eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere,  her ay mahkemenin, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre belirleyeceği miktar nafakayı velayet …

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR: DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken hususlar; Boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. Hakim, boşanma veya ayrılık davalarının dayandığı olguların varlığına …