Kategori: NASIL YAPILIR?

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KİRA TESPİT DAVASI – KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Tahliye davası dilekçe örneği ↓ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                               : VEKİLİ                                  : DAVALI                               : TC KİMLİK NO      …

DAVANIN YENİLENMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İşlemden Kaldırılmasına karar verilen davanın yenilenmesi talebi dilekçe örneği. Davanın yenilenmesi.   … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                    : VEKİLİ                     : DAVALI                    : VEKİLİ                     : KONU                       : İşlemden Kaldırılan Davanın Kaldığı Yerden Yürütülmek Üzere Yenilenip, Taraflara Davetiye Gönderilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR   : 1-) Yukarıda dosya numarası ve tarafları yazılı davamızın … günlü …

KARAYOLLARI ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI GİRİŞ Zorunlu trafik sigortası, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna yol açan olaylar sonucunda malvarlığının azalması rizikosunu güvence altına alır. Ülkemizde mesuliyet sigortasının uygulamada en çok rastlanan türlerinden birisi trafik dolayısıyla mesuliyet sigortasıdır. Motorlu kara taşıtları mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. 13.10.1983 tarihinde …

İPOTEĞİN KALDIRILMASI – İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İPOTEK İpoteğin kaldırılması (İpoteğin fekki) Halen mevcut olan ya da henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin olan ya da muhtemel olan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde olması şart değildir. Tapu memuru talep üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Bu belge yalnızca …

DEĞER KAYBI DAVASI

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DEĞER KAYBI DAVASI DEĞER KAYBI DAVASI NASIL AÇILIR? DEĞER KAYBI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Türk Ticaret Kanunu Sigortacı, sigorta sözleşmesinde öngörülen riskin gerçekleşmesinden doğan zararlardan sorumludur. Sözleşmede öngörülen riskin sigorta teminatı dışında kaldığının ispat edilmesinde ispat yükü sigortacıya aittir. Sigortacı; – Sigorta ettiren kişinin, sigortalının ve lehtarın, riskin, …

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ. DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! İptal Davası İdari işlemin iptali; İdari işlemler hakkında, menfaatleri ihlal edilen kişiler, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olduklarından dolayı, idari işlemin iptali için dava açılabilir. Yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi …

İHALENİN FESHİ DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İHALENİN FESHİ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Dilekçe Örneği   … NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                                : İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN/ŞİKAYETÇİ                 : VEKİLİ                                        : DAVALI ALACAKLI/ALICI         : … Bankası A.Ş. KONUSU                                    : İhalenin Feshi istemimizden …

HAKSIZ TUTUKLAMA VE HAKSIZ GÖZALTI NEDENİYLE TAZMİNAT NASIL ALINIR?

Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.  Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği 1 Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği 2 DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle kimler tazminat alabilir? Tazminat İsteyebilecek Kişiler; Bir suçun soruşturması ya da kovuşturması …

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ Kıymet takdirine itiraz nasıl yapılır? Kıymet takdirinin ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, ilgililer, raporun düzenlendiği icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine şikayette bulunabilirler. Şikayet edilen tarihten itibaren 7 gün içerisinde gereken masrafın ve bilirkişi ücretinin mahkeme veznesine yatırılması durumunda mahkemece yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. …

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MİRASIN REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR? MİRASIN REDDİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Mirasın Reddinin İptali Davası Dilekçe Örneği ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE; DAVACI                               : VEKİLİ                                  : DAVALI                               : KONU …