Kategori: NASIL YAPILIR?

HAKSIZ AZİL NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HAKSIZ AZİL NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacağı davası dilekçe örneği Tedbir Taleplidir NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                 : DAVALI                 : KONU                   : Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacağı talebi DAVA DEĞERİ      : … TL (Fazlaya ilişkin hak …

KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ

KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ İPTAL NEDENLERİ Kat malikleri kurulu kararının iptali nedenlerinin gerek biçim ve gerekse esasla ilgili olmasından ötürü, konu, alt başlıklara göre aşağıda irdelenmiştir. A) BİÇİM YÖNÜNDEN Kat malikleri kurulu, yasaların buyurucu hükümlerine uygun biçimde, gereken sürelere ve tebligatlara uyularak toplanmamış idiyse, toplantının geçersiz olması nedeniyle, alınan …

YAŞ DÜZELTME DAVASI – NÜFUS KAYITLARINDA DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ

YAŞ DÜZELTME DAVASI DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Doğum tarihinin düzeltilmesi (yaş düzeltme davası) dilekçe örneği  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; DAVACILAR                      : 1-) 2-) DAVACILAR VEKİLİ          : MADDİ İLGİLİ                   : Nüfus Müdürlüğü KONU                        …

HAPİS CEZASI ALDIM NE KADAR YATARIM? – YATAR HESAPLAMA

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI ALDIM NE KADAR YATARIM? Ceza mahkemeleri tarafından sanık hakkında verilmiş olan ceza sanığın hapiste yatacağı toplam süreyi göstermez. İnfaz kanunu uyarınca sanığın hapiste kalacağı süreler mahkemenin verdiği sonuç cazadan genellikle daha azdır. Çünkü sanık cezanın bir kısmını kapalı cezaevinde, bir kısmını açık cezaevinde geçirir. Bir kısım cezalar …

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ – AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN ZARAR

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ – AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN ZARAR AYIPLI MAL – TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI KONULU YAZIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIM SATIM İŞİ YAPANLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! … NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   : KONU        …

AYIPLI MAL BEDELİNİN İADESİ – ALIŞVERİŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ – HAKEM HEYETİ

HASARLI CEP TELEFONU BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU  TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU – AYIPLI MAL – SEÇİMLİK HAK KONULU YAZIYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Hasarlı Cep Telefonu Bedelinin İadesi Talebi  DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! …  KAYMAKAMLIĞINA (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) Şikayet Eden (Davacı)              …

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU – AYIPLI MAL – SEÇİMLİK HAK

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU AYIPLI MAL AYIPLI MAL BEDELİNİN İADESİ – ALIŞVERİŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI NELERDİR? Tüketici hakem heyeti, Nasıl başvuru yapılır? Tüketici hakem heyetine başvuru dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayıplı mal nedir? Ayıplı mal, 1-) malın tüketiciye teslim edilme anında, alıcı ve satıcı …

MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA TÜRLERİ – TERDİTLİ DAVA

TERDİTLİ DAVA 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda terditli davaya ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Yasaya bu konuda açık hüküm getirilmesinin gerekliliği ortak bir kanaat olmuştu. Yeni yasayla birlikte madde 111’de terditli davaTerditli dava; Davacı, aynı davalıya karşı …

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİ İLE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ – MAHKEME KARARI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ÖNEMLİ NOT: Kamulaştırmasız el atma sebebi ile tazminat ve ecrimisil davalarında dava açmadan önce ilgili kuruma başvuru yapılması gerekip gerekmediği konusunda Yargıtay’ın farklı kararları vardır. Ancak mahkemeler genellikle dava açmadan önce kuruma başvurulması gerektiği kanaatini taşımaktadır. Bu sebeple dava açmadan önce kamulaştırmasız et atma işlemi yapmış olan …

BAĞIŞLAMANIN İPTALİ DAVASI – BAĞIŞLAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BAĞIŞLAMA YOLU İLE TAPUDA YAPILAN DEVİR İŞLEMİNİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ Bağışlamanın iptali dilekçe örneği TEDBİR TALEPLİDİR NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   : KONU                        : Bağışlama yolu ile tapuda yapılan devir  işleminin iptali istemidir. (Bağışlamanın iptali davası) AÇIKLAMALAR   : 1-) Müvekkilimiz …’in Oğlu … ile …