Kategori: NASIL YAPILIR?

VAKIFLAR

VAKIFLAR Bir malın sürekli bir amaca özgülenmesinden ibarettir. Vakıflar bir mal topluluğudur. Vakıflara üyelik önceden mümkün değilken 2008 yılında yapılan bir değişiklikle vakıflara üyelik mümkün olmuştur. Vakıfların amacı; – Vakıfların amacı derneklerin aksine kâr elde etmekte olabilir. Örneğin; vakıf üniversiteleri – Vakıflar hukuka aykırı bir amaç için kurulamaz. Vakıf kurulması …

DERNEKLER

DERNEKLER Kâr sağlamak ve bunu paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan kişi topluluğu niteliğindeki özel hukuk tüzel kişisidir. Derneğin unsurları; Amaç unsuru; Derneğin amacı kesinlikle kâr sağlamak ve bunu paylaşmak olamaz, derneğin amacı kesinlikle hukuka aykırı, emredici hukuk kurallarına aykırı, ahlaka aykırı bir …

TÜZEL KİŞİLER

TÜZEL KİŞİLER; Tüzel kişiler medeni kanun da ele alınan kısmı ile dernek ve vakıflardır. Bir takım amaçlar vardır ki bu amaçlar gerçek kişiler tarafından yerine getirilemez, bunlar için mutlaka bir takım tüzel kişilere ihtiyaç vardır. Örneğin; Kızılay’ın yapmış olduğu işi hiçbir gerçek kişi yerine getiremez, zira gerçek kişilerin yaşamı sınırlı …

SOY ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

SOY ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI Soy adın değiştirilmesi davası Ad, Soy ad, Müstear Ad; Öz ad, soy ad, müstear olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.  Öz ad; Ahmet, Mehmet gibi isimlerdir. Burada önemli olan öz ad koyma yetkisinin kime ait olduğu meselesidir. -Öz ad koyma yetkisi anne ve babaya aittir. Hatta velayet …

HISIMLIK

Kişiler arasında doğumla, evlilikle ya da mahkeme kararıyla(evlatlık ilişkisi) kurulan yakınlıktır. KAN HISIMLIĞI Kişiler arasında doğumla meydana gelen yakınlıktır. Altsoy hısımları; çocuk, torun, torun çocuğu… Üstsoy hısımları; anne, baba, dede, nine… Yan soy hısımları; Ortak atadan gelen hısımlığa denir. Kardeş, amca, dayı, hala, teyze, kuzen, yeğen… NOT: Hısımlık derecesini bulmak …

SINIRLI EHLİYETLİLER, SINIRLI EHLİYETSİZLER ve TAM EHLİYETSİZLER

SINIRLI EHLİYETLİLER, SINIRLI EHLİYETSİZLER ve TAM EHLİYETSİZLER Sınırlı Ehliyetliler, Sınırlı Ehliyetsizler Ve Tam Ehliyetsizler Kimlerdir? Hangi işlemleri yapabilirler? SINIRLI EHLİYETLİLER; Ayırt etme gücüne sahip ergin ve kısıtlı olmayan kişilerdir.Bu kişiler ya kendisine yasal danışman atanmış yada evli kişilerdir. Kendisine yasal danışman atanmış kişi şu işlemleri yasal danışman izni yada onayıyla …

PTT PERSONELLERİNİN CUMARTESİ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ İSTİSNAİ DURUM

PTT PERSONELLERİNİN CUMARTESİ ÇALIŞMASI Ptt Personellerinin Cumartesi Çalışması Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Kurum İdari Kurulları” başlıklı 22. maddesi gereğince kurulan Kurum İdari Kurulunda., Birlik Haber-Sen tarafından hazırlanan gündemle 08/11/2017 tarihinde yaptıkları toplantıda Birlik Haber-Sen 17 Nolu talebi ile 0-10 yaş arasında küçük çocuğu olan ve karı-koca çalışan …

ÖĞRETMENİN EK DERS ÜCRETİNE HACİZ KONULABİLİR Mİ?

EK DERS ÜCRETİNE HACİZ KONULABİLİR Mİ? EK DERS ÜCRETİME HACİZ KONULDU NE YAPMAM GEREKİR? YargıtayYargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka b... More 12. Hukuk dairesi öğretmenlerin maaşlarına yönelik yapılan haciz işlemleri ile ilgili emsal bir karar verdi. Bu karara göre maaş işlemlerinde net gelirin baz alınmaması gerektiğini ek ders …

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davası dilekçe örneği NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                 : VEKİLİ                   : DAVALILAR          : KONU                   : Gayrimenkul Satış Vaadi …

AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI

AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI Avukatlık ücreti alacağı davası dilekçe örneği NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                             : VEKİLİ                                : DAVALI                             : HARCA ESAS DEĞER       : …