Kategori: İŞ HUKUKU

ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İş Mahkemesi, İşçi Alacağı Davası, Islah dilekçesi örneği ADANA 5. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞI’NE DOSYA NO              : … E. ISLAH EDEN DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALI                   : … VEKİLİ                     : Av. … İZAHI                       : Davacı müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı …

MOBBİNG; HUKUKSAL DURUM VE BAŞVURU YOLLARI

İşverenin işçiyi gözetme borcu ve mobbing Mobbing İş sözleşmesi gereğince işçinin işverene sadakat borcu bulunmaktadır. Buna karşılık işverenin de işçiyi koruma borcu bulunmaktadır. İşveren işçinin haklarını korumak ve ona saygı göstermekle yükümlüdür. Kişilik hakları bir takım yasal düzenlemeler ile koruma altına alınmıştır. Anayasa’nın 12. maddesinde “herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, …

CEZA HUKUKU VE İDARE HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG

CEZA HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG TCK’da mobbingi doğrudan düzenleyen açık bir hüküm yoktur. Her ne kadar mobbing ceza kanununda açıkça düzenlenememiş olsa da ceza mevzuatımızdaki bazı suçların duruma göre mobbing ile örtüştüğü ve eylemin cezalandırılacağı söylenebilir. Örneğin; – İntihara yönlendirme suçu – Kasten yaralama suçu – Eziyet suçu – Cinsel saldırı …

MOBBİNG

İŞ HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG Mobbing Nedir? Mobbingin tanımı Mobbing nedeni ile işçinin iş akdini haklı nedenle feshi, maddi ve manevi tazminat davası Mobbing bir ya da bir grup işçinin aynı iş yerinde çalışan başka bir işçiye zarar vermek maksadı ile sistemli ve sürekli şekilde küçümseyici, aşağılayıcı, dışlayıcı, korkutucu hareketlerdir. Başka …

HİZMET TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HİZMET TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Hizmet tespiti davası dilekçe örneği 1 NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI                   : VEKİLİ                      : DAVALI                    : 1- ) 2-) SGK genel Müdürlüğü – Ankara …

İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

İş akdinin haklı nedenlerle feshi ihtarname örneği   İHTARNAME YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! İ H T A R N A M E İHTAR  EDEN     : MUHATAP           : …GIDA SANAYİ VE TİC. A. Ş. KONU                  : İş akdimin haklı nedenlerle fesih edilmesi ve açıklamalar kısmında belirtilen yasal haklarımın, ödenmesi hakkındadır. …

ÖLÜM AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANILDIĞINA DAİR TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ölüm aylığı almaya hak kazanıldığına dair Tespit davasıTespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ... More dilekçe örneği DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                    : VEKİLİ                      : DAVALI                     : Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü – Ankara D.KONUSU                : Tespit DavasıTespit davası yoluyla, …

İŞ DAVALARINDA ALACAKLARA GÖRE YASAL KESİNTİLER, FAİZ ORANLARI VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Yasal Kesintiler / Faiz Oranları / Zamanaşımı Süreleri 1) Kıdem Tazminatı : Faiz Oranı ; 1475 Sayılı Yasanın yürürlükte bulunan 14. Maddesi ve uygulamaya ilişkin yol gösterici YargıtayYargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka b... More kararları gereğince, bankalarca 1 yıl vadeli mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranında faiz …

İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER

YASAL KESİNTİLER İşçi alacaklarında yasal kesintiler nelerdir? Damga Vergisi          ; 488 Sayılı Yasa gereğince kesilir. Oranları yıllara ve ödeme türüne göre değişiklik göstermektedir. İşçi ücret ve tazminatlarından kesilecek oran, 2010 yılı öncesinde %0,6 iken, 01.01.2010 tarihinden itibaren %0,66 olarak ve 01.01.2013 tarihinden itibaren de % 0,759 olarak uygulanmaktadır. Gelir Vergisi              …