Kategori: İCRA HUKUKU

İFLAS TALEBİ – İFLAS DAVASI ve DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! İFLAS DAVASI Borçlunun müracaatıyla iflas talebi İflasa tabi bir borçlu, aciz durumunda bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borçlunun, bu durumda bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemesi gerekmektedir. Bu belge mahkemeye sunulmadıkça iflas kararı verilemez. İflas …

İHTİYATİ HACİZ

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! İhtiyati haciz Şartları Vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, alacağı rehinle temin edilmemiş ise borçlunun elinde bulunan ya da üçüncü kişide olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Henüz vadesi gelmemiş borçtan dolayı sadece …

İPOTEĞİN KALDIRILMASI – İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İPOTEK İpoteğin kaldırılması (İpoteğin fekki) Halen mevcut olan ya da henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin olan ya da muhtemel olan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde olması şart değildir. Tapu memuru talep üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Bu belge yalnızca …

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ DAVA DİLEKÇESİ

İLGİLİ DİLEKÇELER İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 97. MADDEYE GİRE İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 99. MADDEYE GÖRE İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Üçüncü kişinin istihkak iddiası dilekçe örneği ↓ … NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO       : DAVACI              …

İHALENİN FESHİ DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İHALENİN FESHİ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Dilekçe Örneği   … NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                                : İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN/ŞİKAYETÇİ                 : VEKİLİ                                        : DAVALI ALACAKLI/ALICI         : … Bankası A.Ş. KONUSU                                    : İhalenin Feshi istemimizden …

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ Kıymet takdirine itiraz nasıl yapılır? Kıymet takdirinin ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, ilgililer, raporun düzenlendiği icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine şikayette bulunabilirler. Şikayet edilen tarihten itibaren 7 gün içerisinde gereken masrafın ve bilirkişi ücretinin mahkeme veznesine yatırılması durumunda mahkemece yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. …

MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Memur İşlemini Şikayet İcra dairelerinin yaptığı işlemler hakkında kanuna aykırı olmasından veya olaya uygun olmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu işlem öğrenildiği tarihten 7 gün içinde; ancak, takibin dayanağı olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse 5 gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından …

TEBLİGATIN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TEBLİGATIN İPTALİ DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Dilekçe Örneği … NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   : VEKİLİ                     : KONU                      : Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesi ve Haczin Kaldırılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR     : 1-) Müvekkilim … aleyhine gönderilen …. İcra Müdürlüğü’nün … E. …