Kategori: CEZA HUKUKU

HAKARET SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hakaret suçu Burada hakaret suçuna ilişkin şikayet dilekçesi örneği paylaşıyoruz. USULE DAİR BİLGİLER; Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. …

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ – CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Cumhurbaşkanına hakaret Burada daha bakmış olduğum bir davada mahkemeye sunmuş olduğum bir savunma dilekçesini paylaşıyorum. Somut olayda sanık İnternet sitesinde Cumhurbaşkanı ile ilgili yayınlanan bir haberin altına yaptığı yorumdan dolayı yargılandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK’nın 299. maddesinde düzenlenmiştir ve bir yıl ile 4 yıl arası cezası vardır. Yargılama sonunda sanık …

HAKARETE UĞRADIM ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTİYORUM

HAKARET SUÇUNUN CEZASI NE KADAR? HANGİ SÖZLER HAKARET SAYILIR? TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR MİYİM? DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE MAHKEME KARARI HAKARET SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2 Türk ceza kanunu hakaret suçunu “Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut …