Kategori: CEZA HUKUKU

İRTİKAP SUÇU – İRTİKAP SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

İRTİKAP SUÇU İrtikap suçu 5237 Sayılı TCK nın 250. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; – Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına yarar sağlanmasına ya da bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi zorlayan kamu görevlisine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. – Kamu görevlisinin haksız davranışları …

ZİMMET SUÇU – ZİMMET SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

ZİMMET SUÇU NEDİR? CEZASI NE KADARDIR? Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Görevi nedeniyle kendisine zilyetliği devredilmiş olan ya da koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bir malı kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisine, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. …

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU VE YARGITAY KARARLARI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Başkasına ait banka ya da kredi kartını, ne şekilde olursa olsun ele geçiren ya da elinde bulunduran kişi, kart sahibinin ya da kartın kendisine verilmesi …

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME YA DA DEĞİŞTİRME SUÇU – YARGITAY KARARLARI

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME YA DA DEĞİŞTİRME Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında, kanunun 244. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen ya da bozan kişiye, 1 yıldan 5 …

HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU, CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

Hayasızca hareketler; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen “Hayasızca hareketler” suçu kanunun 225. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre alenen cinsel ilişkide bulunan ya da teşhircilik yapan bir kişiye, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir (ASLİYE CEZA MAH.) T.C. YARGITAY 14.Ceza Dairesi Esas:  …

RESMİ BELGE HÜKMÜNDE OLAN BELGELER

Resmi belge hükmündeki belgeler Özel belgede sahtecilik suçu kapsamında bir takım belgeler resmi belge hükmünde sayılmıştır. Hangi belgelerin resmi belge hükmünde sayılacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre; Özel belgede sahtecilik suçunun konusu: 1-) Emre ya da hamiline yazılı kambiyo senedi 2-) Emtiayı temsil eden …

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre belirli bir şekilde doldurulup kullanılmak için kendisine teslim edilmiş imzalanmış ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme sebebinden başka bir şekilde dolduran kişiye, şikayet edilmesi halinde 3 …

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU Özel belgede sahtecilik suçu 5237 sayılı TCK nın 207. maddesinde düzenlenmiştir. Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ya da gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişiye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. (ASLİYE CEZA MAH.) Bir sahte özel belgeyi sahte …