SOY BAĞI

SOY BAĞI

Bir soy bağı ya anneyle kurulur ya da babayla kurulur.

Anne ile soy bağı kurulması;

Anne ile soy bağı ya doğumla ya da evlat edinme ile kurulur.

Baba ile soy bağı kurulması;

– Baba ile soy bağı doğumla kurulabilir (bu konuda babalık karinesi vardır, babalık karinesinde evlilik birliği içinde doğan çocuk kocanındır ve evlilik birliği bittikten sonra 300 gün içinde doğan çocuk eski kocanındır. Burada eğer birinci karine ile ikinci karine çatışırsa yani evlilik birliği içinde doğan çocuğun kocanın olduğu karine üstün sayılır.)

– Baba ile soy bağının kurulmasında bir diğer durum ana ile evliliktir (çocuğun annesi ile evlenen her erkek baba olmaz, anayla evlenecek olan erkeğin mutlaka biyolojik baba olması lazım. Örneğin çocuk evlilik birliği dışında doğmuştur daha sonra anne ile baba evlenmişse çocuğun soy bağı babayla kurulmuş olur, üstelik çocuk doğduktan sonra anne ile baba evlenmiş dahi olsa soy bağı doğumla birlikte kurulmuş sayılır.)

– Tanıma (tanıma tek taraflı bir irade beyanıdır, tanımada bir kişi çocuğun babası olduğunu beyan eder öyleyse tanıma çocukla karşılıklı anlaşarak verilecek bir karar değildir, tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir. Tanıma üç şekilde olabilir;

  • Noterden tanıma senediyle
  • Nüfus müdürlüğüne beyan ile
  • Vasiyetname ile olur

Tanıyan kişinin yakınları veya tanıyan kişi tanımada yanıldığını daha sonra iddia ederek tanımanın iptalini isteyebileceği gibi tanınan çocukta daha sonra soy bağının reddini isteyebilecektir.)

– Evlat edinme

Babalık davası

Babalık davasında iddia; davalı erkeğin biyolojik baba olduğudur, burada davalı; baba olduğu iddia edilen erkektir. Davacı; çocuk veya anadır.

Çocuk 18 yaşını doldurduktan sonra bu davayı açabileceği gibi çocuğa bir kayyım da atanması suretiyle bu davayı açabilir.

Ana bu davayı açtığında tazminat ta isteyebilir. Burada ispat yükü; cinsel birlikteliğin mutlaka ana tarafından kanıtlanması gerekir.

Burada davalı erkek bir başkasının baba olduğunun daha yüksek ihtimal olduğunu iddia ederse ve bunu da ispat ederse ispat yükümlülüğü karşı tarafa düşer.

Soy bağının reddi;

Soy bağının reddin de iddia; baba olarak kabul edilen erkeğin biyolojik baba olmadığıdır. Davacı; baba olduğu iddia edilen kişi olabilir, çocuk olabilir veya Cumhuriyet Savcısı olabilir. Cumhuriyet savcısı bu davayı re sen açabileceği gibi bir başkasının talebiyle de açabilir.

Not; Bir çocuğun tanınması için mutlaka çocuğun bir başkasıyla soy bağının kurulmamış olması lazımdır. Eğer tanıyan kişi tanıdığı çocuğun bir başkasıyla soy bağı varsa öncelikle soy bağının reddini ister bunun için Cumhuriyet Savcılığına başvurur.

Soy bağının reddinde davalı; davacı baba ise çocuk ve anadır, eğer davacı çocuk ise baba olarak bilinen kişi ve anadır, eğer davacı Cumhuriyet savcısı ise davalı çocuk, baba ve anadır.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın