NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Nafakanın Arttırılması Dava Dilekçesi Örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

D.KONUSU              : İştirak Nafakasının Arttırılması

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkil ile davalı … … … Aile Mahkemesinin … E. … K sayılı ilamı ile boşanmışlardır. …. Aile Mahkemesinin … E. … K sayılı ilamı ile de müşterek çocuklar … D.lu … ve … D.lu .. için ayrı ayrı hükmedilen … TL olan iştirak nafakası … TL ye çıkarılmıştır.

2-) Müşterek çocuk … şu an 12 yaşında ve 7. sınıfa gitmektedir. …’a bağlanan 400 TL nafaka çocuğun servis ve okul giderlerini karşılayamamaktadır. Diğer müşterek çocuk … ise 18 yaşını doldurmuş ancak 2 sene sınıfta kaldığı için şu an Özel … lisesinde lise 3. sınıfa devam etmektedir. … lisesinin aylık masrafı … TL dir.

3-) Müvekkil çocuklarının okul masraflarını karşılayamayacak durumdadır. Ayrıca davalı, müvekkili tehdit etmiş ve işten ayrılmasına neden olmuştur. Ayrıca müvekkili, nafaka artırım davası açmaması için sürekli tehdit etmektedir. Bu konu ile ilgili …. Sulh Ceza Mahkemesinin … Esas sayılı kararı ekte sunulmuştur. Müvekkil şu anda işsizdir ve sadece Kaan için hükmedilen … TL nafaka ile iki çocuğunun geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Müşterek çocukların okul masrafları şu anda ortalama … TL dir.

4-) Açıklanan nedenlerle, müşterek çocuk …’ın 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen hala liseye devam etmesi de göz önüne alınarak, her iki çocuk için hükmedilen nafakaların ayrı ayrı arttırılmasını sağlamak amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Medeni Kanun m. 182 vd. maddeleri ve ilgili diğer maddeleri ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER                       : . .. Aile Mahkemesinin … E. … K sayılı ilamı…. Aile Mahkemesinin … E. … K sayılı ilamı, … Sulh Ceza Mahkemesinin … Esas, çocukların okul kaydı örneği, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP             : Yukarıda saydığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile iştirak nafakasının çocukların her biri için … TL olmak üzere toplam … TL’ye çıkartılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …                                                                                                                      Davacı Vekili

Av. .

Nafakanın Arttırılması Dava Dilekçesi Örneği

DAVA İÇERİĞİNE DAİR BİLGİLER;

Müşterek çocuğa fiilen bakan anne ya da baba, diğer eşe karşı çocuk adına nafaka davası açabilir (4721 S. K. m. 329).

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için lüzumlu durumlarda nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir (4721 S. K. m. 329).

Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir (4721 S. K. m. 329).

Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder (4721 S. K. m. 328).

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler (4721 S. K. m. 328).

Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur (4721 S. K. m. 330).

Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır (4721 S. K. m. 331).

Nafakanın arttırılması davası

İŞTİRAK NAFAKASI KARARININ KAPSAMI 

NAFAKA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın